Curriculum vitae


Robert Oosthout (Soest, 1954)

Studeerde rechten en bedrijfskunde in Leiden, Delft en Rotterdam.

Werkte als accountmanager in het bankwezen (H. Albert de Bary & Co Bankiers N.V.) , in de automatisering (Pink Elephant Engineering B.V.), als advocaat, zowel zelfstandig als in maatschapverband en als bedrijfsjurist bij drie middelgrote Nederlandse kantoren van accountants, belastingadviseurs en organisatieadviseurs (WEA, DZDK, Mazars Paardekooper Hofmann) en bij toen ‘s werelds grootste contractcateraar (Compass Group Nederland).

Voert sinds 1986 de praktijk als advocaat, achtereenvolgens te Den Haag, Rotterdam, Nieuwegein, Leiden en Den Haag. Is behalve advocaat tevens mediator, gepubliceerd schrijver en spreker en sinds 2017 internationaal YSB business coach. YSB staat voor Your Success Blueprint.

Spreekt Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Bedient voornamelijk het MKB en vermogende particulieren. Voor het MKB doe ik arbeids- en ontslagzaken, contracten, algemene voorwaarden, huurrecht bedrijfsruimten. Ik procedeer ook in verzekeringskwesties, onroerend goed zaken en in toenemende mate in kwesties met IT rechtaspecten. Onroerend goedrecht, zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk.

Ondernemingsrecht in de meeste brede zin: denk aan huurrecht bedrijfsruimten, het beoordelen en opstellen van contracten inclusief algemene voorwaarden en milieukwesties, juridische due diligence bij aan– en verkoop van ondernemingen, samenwerkingsvormen, liquidatie van vennootschappen.

Heeft bijzondere kennis van de civielrechtelijke, de ruimtelijke ordenings- en bestuursrechtelijke aspecten inclusief onteigening, de bedrijfseconomische en fiscale aspecten van grote infrastructurele projecten, het werk van ingenieursbureau’s en begeleidt medisch specialisten bij privatisering en bij tuchtkwesties.

Heeft bijzondere kennis van het tuchtrecht van advocaten en notarissen.

Heeft door zijn werkzaamheden in het bankwezen en de IT kennis van bankrecht en IT contracten en door zijn werkzaamheden op een agrarisch georiënteerd accountantskantoor kennis van de agrarische sector, kent de taal en de branches.

1. Voorzitter van de tuchtcommissie van de Vereniging Upledger Cranio-Sacraal Therapie Nederland (UCN).
2. Secretaris Vereniging Psychiatrie Advocaten Nederland.

Is lid van een groot aantal vaktechnische, politieke en economische netwerken zoals: NOVA, Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten, VAPP, VPAN, VVD, VVD Gelderland, VVD Harderwijk, Linked In, Ecademy Blackstar For Life, Sun Tzu voorheen Ecademy, Life member XL Results Foundation, Twitter, MMI, Quantum Leap.