De week van het geld.

Harderwijk, 28 maart 2022. Deze week is het in Nederland de week van het geld. Dat betekent dat er allerlei initiatieven zijn rondom het thema geld. Het thema dit jaar is van Doekoe Tot Digi. Vanochtend in het tvprogramma Goede Morgen Nederland van WNL werd er al aandacht aan besteed. Ook op de website Wijzer In Geldzaken, die bedoeld is om kinderen te leren met geld om te gaan, wordt er aandacht aan besteed. Zo werd aan Esther Barendregt, hoofdeconoom bij Rabobank, gevraagd hoe zij het gesprek aangaat met haar kinderen over geld. Zij benadrukte het belang van planning voor grote uitgaven. En dat als je impuls aankopen doet omdat je iets heel graag wilt hebben, dat consequenties heeft voor de rest van wat je binnen een bepaald budget en een bepaalde tijd kunt kopen. Het is goed om kinderen vertrouwd te maken met het feit dat we ook als het gaat over geld steeds meer in een digitale omgeving leven en ze daarbij ook te wijzen op de mogelijke gevaren. Doordat we steeds minder munten, of papiergeld in onze portemonnee hebben, raken we de verbinding kwijt met wat geld is en wat het waard is. Dat is de oorzaak dat steeds meer jongeren en ouderen steeds meer problematische schulden hebben. Geld is datgene wat wij bereid zijn te ruilen voor onze levensenergie. Als je je dat bewust bent geef je niet zo makkelijk geld uit, want datgene wat je koopt moet voldoende meerwaarde opleveren, voordat je bereid bent je levensenergie daarvoor te ruilen. Levensenergie is namelijk eindig. We gaan allemaal een keer dood, dus is het zaak wat je verdient te optimaliseren.  

 https://www.wijzeringeldzaken.nl/     

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.