50 tot 100 kamerleden erbij

Harderwijk, 23 maart 2022. 50 tot 100 kamerleden erbij, of moet het districtenstelsel worden ingevoerd kopten nieuws.nl en het Leidsch Dagblad 2 dagen geleden naar aanleiding van een onderzoek van Alexander Rinnooi Kan.

De laatste jaren zijn er steeds meer signalen van politici, oud politici over dat de democratie niet werkt, dat heet dan het democratische tekort. Behalve Rinnooi Kan kennen we het boek van Pieter Omzigt over Een Nieuw Sociaal Contract. Onze parlementaire democratie blijkt niet meer goed te werken. Waar Omzigt kiest voor een filosofische benadering met zijn Nieuw Sociaal contract, dat natuurlijk een verwijzing is naar Rousseau’s Du Contrat Social, kiest Rinnooi Kan meer voor een systeembenadering. Het door beiden beschreven probleem van het democratisch tekort is overigens in de laatste 40 jaar langzaam ontstaan. Het is de vraag, of de systeembenadering, of de oplossing van Omzigt het probleem oplossen. We zien dat de vertegenwoordigende democratie niet meer vertegenwoordigt. Voorbeeld is het feit, dat inmiddels het merendeel van de bevolking boven de vijftig is. Of dat armen, jongeren of ouderen onvoldoende aan bod komen. De 2e Kamer wordt bevolkt door 30ers, 40ers en 50 ers. Dat is een probleem, omdat de hang van politieke partijen naar verjonging ertoe leidt, dat er mensen in de kamer komen die te weinig levenservaring hebben opgedaan. Tweede probleem is het feit dat politici slechte luisteraars zijn. Zij staan vooral op zenden en op het uitvoeren van hun eigen agenda of die van hun politieke stroming, terwijl we Nederland samen hebben opgebouwd en ook samen verder moeten uitbouwen en verduurzamen en toekomstbestendig maken. Ten derde de keiharde afrekencultuur waardoor politici en bestuurders de afgelopen tientallen jaren in toenemende mate risico avers zijn geworden. Er ligt meer nadruk op protocollen en procedures dan op werkelijke oplossingen voor problemen van mensen. Als ons maar niets te verwijten valt. Dat ontslaat mensen van zindelijk nadenken, immers alles is al vast gelegd in protocollen en als we die maar gevolgd hebben dan is het goed. Het verwijt dat je de huidige politici en bestuurders kunt maken is dat de papieren werkelijkheid van de protocollen belangrijker is geworden dan het werkelijke leven en de uitdagingen van mensen, die zij geacht worden op te lossen. Wat daarbij ook niet helpt is het feit, dat politici blijven zitten als ze fouten hebben gemaakt. Sorry is niet genoeg. Ze nemen geen politieke verantwoordelijkheid voor de brokken die ze maken. Je lost het gebrek aan empathie niet op door systeemoplossingen.                 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.