Financiële rust is: …..

 

cropped-indonesia.jpg
El Camino Real

Harderwijk, 15 september 2014. El Camino Real of wel het land van de koning is het woord waarvan het begrip Real Estate is afgeleid. Vele eeuwen was de koning de absolute heerser over het land, zijn land. Hij was de eigenaar. Bij de Romeinen was het al zo dat je Res mancipi en Res nec mancipi had. Res mancipi waren o.a. land, vee, slaven. In de tijd van de kruistochten was de koning van Engeland Richard Leeuwenhart op kruistocht in Palestina. Zijn broer, Jan Zonderland wilde vechten tegen de Fransen bij Hastings en hij had geen leger. Hij vroeg de edelen om hulp. Die wilden zij wel geven en zij vroegen in ruil daarvoor bepaalde rechten. Zo kwam de Magna Charta tot stand, waarbij de koning zijn absolute macht over het land verloor en de edelen leenheren werden. De koning verzon een list. Hij bedacht het eerste derivaat, of wel afgeleid recht van het eigendom. Zo werd de mortgage of hypotheek geboren, een schuld tot de dood erop volgt. Op deze wijze wist de koning zijn onderdanen hun leven lang aan zich te binden. Tegenwoordig is de overheid veelal in de plaats getreden van de koning en zij gebruikt net als de koning de belastingdienst en de banken om haar rechten te effectueren. Als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens drie maanden of langer je hypotheek of je belastingen niet betalen, dan kom je er wel achter wie de feitelijke eigenaar is van je huis ondanks alle juridische contracten.

Disclaimer: Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.