Financiële rust is: …..

images
Mortgage.
Harderwijk, 15 september 2014. Omdat ik op 13 en 14 september 2014 niet geblogt heb nu een tweetal extra. Mortgage is afgeleid van de Franse woorden Mort en Gage. Mort betekent zoals we weten dood en Gage betekent zoveel als een schuld of verplichting. Mortage betekent dus dat je een schuld bent aangegaan tot de dood er op volgt. Dat was ook wat een hypotheek oorspronkelijk was. In onze tijd is dat om fiscale redenen beperkt tot dertig jaar, omdat de subsidie die onze overheid geeft, hypotheekrente-aftrek geheten tot die dertig jaar beperkt is. Deze wordt nu beperkt omdat de  overheid geen geld meer heeft om haar te betalen. We moeten weer aflossen als we een huis kopen en kunnen veel minder lenen. Dat is veel gezonder voor de persoonlijke financiën en voor de overheidsfinanciën. De perverse prikkel die door de overheid is ingevoerd om mensen te stimuleren schulden aan te gaan, omdat je toch subsidie kreeg wordt hiermee teruggedrongen. De overheid en de banken krijgen hiermee minder mogelijkheden mensen van zich afhankelijk te maken en te houden. Echter zolang wij nog steeds schulden financieren in plaats van bezittingen worden we daar zelf weinig wijzer van. Er is een andere manier, Daarover later meer.

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.