Financiële rust is: …..

foto (3)
Wat rijke mensen hun kinderen leren.
Harderwijk, 15 september 2014. Wist u dat rijke mensen anders over geld denken dan mensen uit de middeninkomensgroepen en dan arme mensen en dat ze er daarom anders mee omgaan? Met een eenvoudig stroomdiagram van geld over de verlies- en winstrekening en de balans kan ik u dat inzichtelijk maken. Maar laat ik het u eerst beschrijven. Ik begin bij de armen. Laat ik als voorbeeld iemand met een uitkering nemen. De uitkering is net voldoende om de huur, het eten en je kleding van te betalen en dan is het al weer op. Het geld komt links aan de debetkant van de verlies en winstrekening binnen en gaat er rechts aan de creditkant weer uit. Middeninkomens-groepen hebben een zelfde geldstroom en zij hebben, omdat ze meer inkomen hebben vaak een eigen huis en een leaseauto, die maandelijks geld kosten. Zij hebben dus  hogere structurele lasten en kunnen daarom moeilijker financieel vrij worden. Het huis en de auto staan links aan de debetkant op de balans en de hypotheek en de maandelijkse leasetermijn aan de rechterkant of creditzijde. Er is dus een tweede geldstroom die via de debetzijde van de verlies- en winstrekening en de debetzijde van de balans loopt naar de creditzijde van de balans en dan naar de creditzijde van de verlies- en winstrekening en dan opnieuw eruit stroomt.

Rijke mensen leren hun kinderen een paar dingen. Zij leren dat je niet moet werken voor geld,want dat doodt je creativiteit, of anders gezegd, als je moet werken voor je geld ben je niet meer vrij om te denken aan andere dingen dan  werken voor geld. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van de piramide van Maslov bevindt je je op de onderste trede van de piramide en ben je aan het overleven en zij leren hun kinderen dat ze een cashflowgenerator moeten bouwen. Dat wil zeggen, dat al het geld dat ze verdienen wordt geïnvesteerd met als doel maandelijkse cashflow te genereren net zo lang tot de maandelijkse kosten kunnen worden voldaan uit de maandelijkse cashflow. Dan zijn ze financieel vrij en hoeven niet meer te werken voor hun geld. Wilt u dat ook? Binnenkort houden we een seminar “Toegang tot financiële vrijheid“.Daar kunt u leren hoe. Maar daarover later.

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.