Financiële rust is: …..

cropped-045.jpg
Weten waarom de overheid er belang bij heeft jou geen financiële vaardigheden bij te brengen.
Harderwijk, 17 september 2014. In 2004 had ik een emailconversatie met de toenmalige staatssecretaris van onderwijs Mark Rutte, waarbij ik hem voorstelde om financiële vaardigheden als vak op de basisschool te introduceren. Zijn antwoord was dat hij het een geweldig idee vond en dat zij, het kabinet Balkenende II, het niet gingen doen, omdat zij stonden voor eigen verantwoordelijkheid. Dat is een begrijpelijk standpunt geredeneerd vanuit de rijksoverheid en tegelijkertijd een beetje makkelijk. Waarom schrijf ik dat? Omdat de overheid al eeuwenlang de agenda bepaalt met betrekking tot wat ons wel en niet geleerd wordt op school vanuit welbegrepen eigen belang. Wij worden op school getraind om ons geld aan grote institutionele organisaties af te staan, als eerste de belastingdienst. Als je mensen leert hoe ze financieel vrij kunnen zijn, betekent dat voor een overheid, die structureel meer uitgeeft dan zij binnenkrijgt, dat zij steeds minder binnenkrijgt, omdat mensen hun financiële en fiscale positie gaan optimaliseren met als resultaat steeds minder belasting betalen. In een samenleving waarin we in toenemende mate vergrijzen en de “babyboomers” met pensioen gaan, wordt dat probleem steeds nijpender, omdat steeds minder mensen het voor steeds meer mensen moeten opbrengen. Voeg daarbij de afnemende vruchtbaarheid van onze bevolking en je hebt een giftige cocktail, die gaat leiden tot onrust en uiteindelijk tot verzet als de overheid niets doet aan de onhoudbaarheid van onze overheidsfinanciën, het sociale verzekeringsdstelsel, het pensioenstelsel, de uit de hand lopende kosten van de gezondheidszorg en noem maar op. Omdat de overheid het niet meer voor ons gaat oplossen zullen we het dus zelf moeten doen. Het uitgangspunt moet zijn, dat iedereen zelf verantwoordelijk is en daar ook inhoud aan kan geven. Dat wil zeggen zelf pensioen opbouwen, of zorgen dat je financieel vrij bent en hoe eerder hoe beter, want dan heeft de volatiteit die onze huidige economie kenmerkt steeds minder vat op je. Het betekent wel je zelf trainen en laten opleiden en investeren voor cashflow.

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.