All posts by Robert

Financiele rust is: …..

cropped-67-Gustavia-598x3521.jpg
De vijf elementen van een goed persoonlijk financieel systeem.
Harderwijk, 10 september 2014. Nadat ik met Joop Wijn, onze toenmalige staatssecretaris van financiën, had gesproken in 2004 besloot ik om financieel vrij te zijn en ging trainen bij T. Harv Eker. Hij leerde ons een aantal zaken. Een goed persoonlijk financieel systeem bestaat uit vijf elementen waaraan in gelijke mate aandacht moet worden besteed, omdat als je dat nalaat je uiteindelijk in de problemen kunt komen. Dat zijn: 1. Direct inkomen. 2. Indirect inkomen. 3. Sparen. 4. Investeren en  tot slot 5. Houd het simpel.

Met direct inkomen bedoelde hij inkomen uit arbeid. Met indirect inkomen bedoelde hij inkomen uit andere bronnen, zoals rente, royalties, en in zijn algemeenheid cash flow uit investeringen. Hij stelde dat je moest sparen en dat je het gespaarde geld ook moest investeren voor positieve cashflow.

Hij stelde dat je moest leren leven van 50% van je verdiende geld. De overige 50% diende als volgt verdeeld te worden. 10% om te sparen, 10% om te investeren, 10% om maandelijks leuke dingen mee te doen, zodat je het “kind” in jezelf beloonde. Als je dat namelijk niet deed zou het je succes saboteren, 10% voor educatie en 10% om weg te geven. En je diende je plan en de uitvoering ervan zo te organiseren dat het zo eenvoudig mogelijk was en bleef.

Zo reserveer ik bijvoorbeeld voor belastingen, de vakantie en een nieuwe auto. Ik heb die reserveringen geautomatiseerd. Een keer instellen en dan vervolgens nooit meer aan denken. Dat betekent dat zolang er voldoende cashflow is er maandelijks reserveringen plaats vinden. Hoe doe jij dat?

Zoals ik al eerder schreef, geloof me niet op mijn woord.Probeer zelf of het werkt voor jou. Dit is niet het enige werkende systeem en het voldoet aan de criteria zoals hierboven opgesomd. Het voldoet ook aan een van de nieuwe wetten van het geld zoals door Robert T. Kiyosaki gehanteerd, waar hij stelt dat je moet plannen voor armoede en dat als je dat doet je altijd rijkdom zult kennen. Hoe doe jij dat?

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

st-thomas-virgin-islands-2
Weten hoe het cash flow quadrant werkt en wat de betekenis ervan is.

Werknemer.
Werkt voor iemand anders, een bedrijfseigenaar, ook wel werkgever.              
Bedrijfseigenaar.
Heeft werknemers en leidt hun activiteiten. Huurt mensen in om meer gedaan te krijgen.
Klein zelfstandige.
Werkt voor zichzelf zonder een werkgever en zonder werknemer te zijn.
 
Investeerder. Gebruikt geld om een cashflow inkomen te genereren.

Harderwijk, 9 september 2014.
In 2000 liet Robert T. Kiyosaki voor het eerst het boek Cashflow Quadrant drukken bij Warner Brothers. In dit boek legt hij uit hoe wij ons geld verdienen vanuit fiscaal perspectief. Je kunt dat doen als werknemer, kleine zelfstandige, bedrijfseigenaar en investeerder. Aan elke rol kleven voor- en nadelen. Als werknemer werk je voor een ander, een werkgever, die je een salaris betaalt. Er is sprake van een ondergeschiktheidsverhouding. De werkgever betaalt je een salaris, dat niet in verhouding staat tot je potentieel. Maar omdat hij dat potentieel slechts gedeeltelijk gebruikt betaalt hij alleen voor dat deel. Hij heeft een systeem ontworpen waarbij hij handig gebruik maakt van jouw tijd en jouw energie en omdat hij dat met meerdere mensen doet, verdient hij als hij het goed georganiseerd heeft meer dan als werknemer, of als kleine zelfstandige. Hij is ondernemer. Er zijn verschillende soorten ondernemers in het cashflow quadrant, de kleine zelfstandige en de bedrijfseigenaar. Ik doel met name op de bedrijfseigenaar. Het voordeel van bedrijfseigenaar zijn boven kleine zelfstandige zijn is, dat je niet alles alleen hoeft te doen. In de meeste landen is het verschil tussen de linker en de rechter kant van het cash flow quadrant aanzienlijk en worden bedrijfseigenaren en investeerders door de overheid beloond, omdat zij werk, inkomen en huisvesting en andere zaken creëren voor anderen en de overheid zich realiseert dat zij dat niet in haar eentje kan. De betekenis van het cashflow quadrant is , dat je ziet dat er verschillende manieren zijn om geld te verdienen en dat sommige effectiever zijn dan andere. En dat je dus een keuze hebt. In Nederland zijn de tarieven van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting elkaar vrijwel genaderd en belopen netto ongeveer 46%. Dat is dus geen reden om bedrijfseigenaar of investeerder te worden. Wat is dat voor jullie dan wel?

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

 

 

Financiële rust is: …..

169SF-598x352
Ondernemen is een teamsport.
Harderwijk, 7 september 2014. Als ik schrijf:”Ondernemen is een teamsport“, dan heb ik het over het bouwen van een business- en investeringsteam. Dat betekent dat ik kijk vanuit het perspectief van de bedrijfseigenaar en investeerder in plaats van dat van de kleine zelfstandige. Het hele leven is een teamsport. Dat leren we al in ons gezin en op school, dus succesvol ondernemen ook. Het gaat er dan om dat je je teamgenoten zorgvuldig kiest. Er zijn bepaalde methoden omdat te doen. Wat je in de praktijk ziet is dat als mensen een geschiedenis met elkaar hebben, bijvoorbeeld omdat ze samen in de klas hebben gezeten of samen hebben gestudeerd, het makkelijker is, omdat ze elkaar intuïtief begrijpen en vaak de zelfde waarden delen. Je ziet ook dat sterke ondernemingen sterke waarden hebben en een sterk team. Over de vraag hoe je zo’n team bouwt is veel geschreven. Een boek dat in dat verband stap voor stap uitlegt hoe je een gezamenlijke cultuur bouwt is:”The ABC of Building A Business Team That Wins” door Blair Singer. Veel leesplezier en onthoudt: Geniet van het leven, elke dag!

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

77-Portofino-598x352
Werken met een liquiditeitsbegroting en een kasstroomoverzicht, zodat je weet waar je staat.
Harderwijk, 6 september 2014. Jaren geleden hield mijn accountant in een ontbijtvergadering van BNI Gershwin Harderwijk een spreadsheet omhoog en vroeg aan de verzamelde vergadering, wie van ons werkt met een liquiditeitsbegroting en kasstroomoverzicht. Van de 30 ondernemers staken er 8 hun hand omhoog waaronder ik. Waarom is dat van belang? Omdat je op die manier dagelijks als je dat wilt kunt zien hoe je onderneming er voor staat en dat willen we als ondernemer toch allemaal. We willen aan het stuurwiel zitten en we willen dat de onze onderneming succesvol is en het geeft ons de mogelijkheid bij te sturen als dat nodig is, zodat we de door ons gekozen richting uit gaan. Het geeft je tegelijkertijd een handvat om vast te stellen of je voldoende verkoopt om je omzet- doelstellingen te halen en als dat niet zo is, een stapje extra te doen, of nieuwe producten te ontwikkelen of nieuwe markten te openen en onthoud: geniet ervan, elke dag!

Disclaimer: Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

 

Financiële rust is: …..

SeaDream-Aerial-598x352
Plannen voor armoede, zodat je altijd rijkdom zult kennen.
Harderwijk, 5 september 2014. Robert T. Kiyosaki en andere wealth coaches zeggen regelmatig: “Plan voor armoede, zodat je altijd rijkdom zult kennen“. Wat ze daarmee zeggen is, dat het verstandig is rekening te houden met het feit, dat ons leven en onze economie een cyclisch proces is, dat goede en slechte tijden kent. Als je rekening houdt met het feit dat er naast goede tijden ook slechte tijden zijn in het leven dan zul je reserveren, omdat je weet dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Met een terugtredende overheid, die burgers weer gewoon hun eigen verantwoordelijkheid teruggeeft, omdat zij de belofte dat zij voor ons zou kunnen zorgen niet waar kan maken, voelen wij allemaal in toenemende mate de noodzaak om er voor te zorgen, dat ongeacht hoe lang wij leven, we dat kunnen doen op de wijze die wij wensen, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van anderen. En omdat de gemiddelde levensverwachting nog steeds toeneemt wordt die noodzaak door iedereen steeds meer gevoeld. Om dat met succes te kunnen doen, is het noodzakelijk, dat wij naast academische vaardigheden en professionele vaardigheden, die we opdoen op school en op het werk ook financiële vaardigheden opdoen, zodat we zijn toegerust voor  het informatietijdperk en niet hoeven werken met gereedschap uit het industriële tijdperk, toen het adagium luidde: “Werk hard, haal goede cijfers en zorg dat je een goede betaalde baan krijgt“. Advies dat voor steeds meer mensen in toenemende mate volstrekt achterhaald is. Begin klein. Eerst met een euro per dag en dan twee en dan drie, etc. en onthoud: Geniet elke dag!

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

 

 

Financiële rust is: …..

Harderwijk, 4 september 2014. Ik heb besloten een dagelijkse blog te schrijven over het onderwerp:”Financiële rust is: ……..”.

Vandaag mijn eerste tekst.

Financiële rust is: ……………………………..
cropped-351SF-598x352.jpg
Het besluit nemen financieel vrij te zijn.
Harderwijk, 4 september 2014. In 2004 nam ik het besluit om financieel vrij te zijn. Die beslissing ontstond, doordat ik als advocaat tot twee keer toe in de loop der jaren werd geconfronteerd met beslissingen van de Minister van Justitie, in beide gevallen Ernst Hirsch Ballin om te bezuinigen op de vergoedingen die advocaten krijgen voor het werk dat zij doen voor mensen, die niet zelf een advocaat kunnen betalen en die dus aangewezen zijn op gefinancierde rechtsbijstand. Niet het besluit om te bezuinigen als zodanig trof me onaangenaam, doch de wijze waarop het werd gecommuniceerd en de korte tijd die zat tussen de bekendmaking van het voornemen en de feitelijke uitvoering van het plan. Door ervaring wijzer geworden, besloot ik dat de overheid een onbetrouwbare handelspartner is en dat ik daar niet van afhankelijk wilde zijn. Ik nam als het ware verantwoordelijk voor mijn eigen leven en mijn persoonlijke financiën en besloot als grondhouding er van uit te gaan, dat ik zelf verantwoordelijk ben, of die overheid er nu wel is of niet. Laten we wel wezen, uiteindelijk zijn we zelf de overheid en we hoeven niet onze verantwoordelijkheid voor ons levensgeluk uit handen te geven aan anderen en zeker niet nadat de Staatsecretaris van Financiën Joop Wijn in 2004 duidelijk maakte met de afschaffing van de VUT en het prepensioen, dat wij Nederlanders gewoon weer voor ons zelf moeten zorgen. Met de terugtredende overheid wordt die oproep alleen maar van meer betekenis. Ik nodig je dan ook uit om te kijken hoe jij je leven vorm wilt geven en een ding, wees dankbaar elke dag voor wie je bent, wat je doet en wat je hebt en onthoud: Geniet elke dag!

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Nine things rich people do differently every day

29-Sommelier-Deck-5-Aft1-382x352

Harderwijk, 23 juli 2014. Libby Kane wrote a blog on the above mentioned issue.

She writes about;

1. Rich people always keep their goals in sight on a daily basis.

2. They know what needs to be done today.

3. They don’t watch TV.

4. They read but not for fun.

5. They listen to audio’s.

If you want to read more, go to: http://www.entrepreneur.com/article/235228

Ten things that set entrepreneurs apart from the nine to five crowd

images5YH95RV3

Harderwijk, 23 juli 2014. This morning  read a blog by Jonathan Long with the above mentioned title. If you want tot read the article use the link down here and copy it into your browser or klick on it.

He writes about:

1. visualize success. What he actually means define your dream and get a burning desire for its achievement.

2. Know the importance of selfworth or selfesteem. Believe in yourself and that you can do it, achieve it and you will.

3. Don’t be afraid for the competition. Actually there is no competion. Everybody gets the clients that are a match for them. It is a matter of enrollment and registration.

Want to read more:

http://www.entrepreneur.com/article/235746

Waarom ben ik ooit advocaat geworden?

huisadvocaat 001
Harderwijk, 27 juni 2014. Ik zit te lezen in het boek Teach To Be Rich van Robert T. Kiyosaki. Op pagina 145 is hij met zijn zgn. Rich Dad in gesprek. De man zegt tegen Robert en zijn zoon, Robert´s vriend:

Als je je geen controle hebt over je persoonlijke financiën verlies je de controle over je leven“.

Plotseling realiseer ik me, dat het feit dat ik mensen wil helpen controle te hebben over hun leven precies de reden is geweest waarom ik 28 jaar geleden advocaat geworden ben. Dat betekent dat zij controle moeten hebben over hun persoonlijke financiën, omdat als je daar geen controle over hebt je de controle over je leven verliest. Het gevolg kan zijn een echtscheiding, of een faillissement, het uiteen vallen van ondernemingen of samenwerkingsverbanden, met als gevolg ontbindingen en liquidaties, of een gevangenisstraf, omdat je als gevolg van dit alles met een dronken kop iemand hebt dood gereden. Het kan ten koste gaan van je gezondheid met als gevolg hoge doktersrekeningen. Het kan ten koste gaan van je werk waardoor je je baan verliest en in een arbeidsconflict belandt, of je je klanten verliest. Kortom een veelheid aan problemen, die je niet op je bord wilt hebben.

Tegenwoordig werk ik veel met ondernemers. Die zijn elke dag met hun financiën bezig als het goed is en maken elke week, of elke maand  hun cijfers op. Dat is de theorie. De praktijk is dat als je aan ondernemers in het MKB vraagt hoeveel er met een liquiditeitsbegroting annex cash flow statement werken de meesten je glazig aankijken. En dan vinden we het gek dat de meeste ondernemingen, die we met elkaar starten 80% in de eerste vijf jaar weer verdwenen is en uiteindelijk zelfs 95% volgens cijfers van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Ik dacht dat moet toch anders kunnen en leer ondernemers in hun vrije tijd om te gaan met hun persoonlijke financiën. Dat gaat spelenderwijs. Samen met Udo Zwart ontwikkelde ik een training die heet:“Toegang Tot Financiële Vrijheid“.   Als literatuur gebruiken we:

1. Rich Dad Poor Dad van Robert T.Kiyosaki,. In het Nederlands heet dit boek: Rijke Pa Arme Pa.
2. Secrets Of The Millionaire Mind door T. Harv Eker. Nederlandse titel is Het Miljonairsbrein Ontrafeld.
3. Your Money Or Your Life door Joe Dominguez en Vicky Robin.

Daarnaast gebruiken we als mindsettraining het door Robert T. Kiyosaki ontwikkelde en gepatenteerde spel Cash Flow Game.

Ik sta ervoor dat mensen controle hebben over hun leven en over hun financiën. daarom ben ik tegenwoordig meer dan advocaat en train ik anderen met name ondernemers om controle te krijgen en te houden over hun leven.

(c) 2014 mr. A.Robert Oosthout.

 

Help Ralien Bekkers naar Yale University

Harderwijk, 26 juni 2014. Gisteren hoorde ik op radio 1 Ralien Bekkers. Ik was zeer geïnspireerd door haar. Ralien Bekkers is een jonge Nederlandse vrouw en zij is de Nederlandse jeugdvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Laat je inspireren door wat zij te zeggen heeft in het bovenstaande You Tube filmpje. Zij heeft een groot hart voor mensen. Zij denkt groot en gelooft in de mogelijkheden van mensen  en ze neemt concrete actie.

Ralien wil dat wij ook in de toekomst in een wereld leven waar gelijke kansen zijn voor iedereen. Zij wil daartoe haar studies voorzetten aan Yale University in Connecticut, USA.

Tegen de mensen die zeggen waarom moet ze persé aan een dure buitenlandse universiteit studeren zou ik het volgende willen zeggen. De Nederlandse universiteiten hebben een uitstekend niveau en de reden waarom studeren aan een van ‘s werelds topuniversiteiten zoveel kost heeft te maken met het feit, dat je daardoor een internationaal netwerk opbouwt, waardoor je de projecten die je later in je leven wilt realiseren veel sneller kunt realiseren. Denk je eens in een telefoontje naar de President van de Verenigde Staten of de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties en dingen zijn geregeld, omdat die tot je persoonlijke vriendenkring behoren.

Naast het curriculum is er geen betere investering dan dat, ook voor Nederland.

Ik steun Ralien Bekkers in haar droom om aan Yale te studeren en vraag u het zelfde te doen. Wilt u concreet bijdragen aan het realiseren van die droom ga dan naar www.raliennaaryale.nl