Category Archives: Politiek

ING: grootste bedreiging komt van Amazon

ING: grootste bedreiging komt van Amazon
Harderwijk, 3 november 2017. Gisteren las ik op de voorpagina van het FD een artikel over Ralph Hamers, CEO van ING, die vanaf het fintech congres Money 20/20 in Las Vegas zijn visie geeft op de ontwikkelingen in de financiële wereld. Eindelijk een CEO van een grote Nederlandse bank die erkent, dat de banken in hun huidige vorm geen bestaansrecht meer hebben.
Het is bijzonder dat deze ontwikkelingen, die door de meeste mensen al veel langer onderkend worden, nu eindelijk ook tot de top van het bankwezen zijn doorgedrongen. Het zegt iets over de tunnelvisie, die bankiers hebben ontwikkeld, omdat het ze eeuwenlang veel heeft gebracht. Tegelijkertijd dringt de uitspraak, die aan Albert Einstein wordt toegedicht zich op en die luidt: “Steeds hetzelfde doen en toch een ander resultaat verwachten grenst aan krankzinnigheid”, of woorden van gelijke strekking.
Ik hoop voor bankiers dat ze niet te laat zijn. En een fonds van 300 miljoen euro is natuurlijk geweldig en er is sinds 2009 een plan, dat als de Breeding Swan bekend staat en dat een fonds van 300 miljard euro bij elkaar brengt, via een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap, onder toezicht van de EIB. Dit plan is gedeeld met de Minister President Mark Rutte en met de voormalige Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, waardoor het ook in Europa bekend is. Tevens is het ingebracht bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam  in de procedures rond de vaststelling van en de compensatie van de schade van de voormalige aandeelhouders van SNS Reaal, thans de Volksbank. . @MinPres OP VIER BORDEN TEGELIJK SCHAKEN MET EEN IQ VAN 500 http://www.30miljard.nl/achtergrondinformatie … 300 MILJARD EURO BEURSGANG http://www.nlfi.nl  @NOS
Dit fonds maakt het mogelijk vrijwel alle grote uitdagingen, waar wij momenteel in deze wereld mee worstelen aan te pakken, doordat je de genoemde 300 miljard euro gebruikt als hefboom om wereldwijd investeerders aan te trekken. ING kan met haar fonds een van de initiatiefnemers zijn tot realisatie van dit plan.

Als je houding de juiste is, doen de feiten er niet toe.

Wist u dat van alle ondernemingen, die wij met elkaar starten uiteindelijk 95% weer ter ziele gaat. Dat blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel (1).  Waar komt dat door en wat kunnen we er aan doen? De drie belangrijkste oorzaken zijn de volgende.

 1. De meeste ondernemers hebben géén droom, of hebben hem niet gedefinieerd.
 2. Ze hebben geen brandend verlangen ontwikkeld om hem te bereiken.
 3. Ze hebben geen plan en als ze er wel een hebben houden ze zich er niet aan.

Hoe kunnen we zorgen, dat meer ondernemers succesvol zijn? Allereerst moeten we kinderen leren hun dromen te leven en niet te werken voor geld, want dan worden ze de slaaf van hun bezittingen.. Als je doet wat je leuk vindt, wordt je er vanzelf goed in. Dan is geld verdienen meestal geen probleem en zeker niet als je met jouw inzet en creativiteit in staat bent zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd te helpen hun dromen te realiseren. Hoe meer hoe beter. Kijk maar naar de profvoetballers, of top artiesten. Waarom verdienen zij zo goed, omdat zij veel mensen plezier bezorgen.

Waarom moeten we bij de kinderen beginnen? Omdat wij als kinderen vanaf ongeveer ons vierde levensjaar onze overlevingsstrategieën beginnen te ontwikkelen en dat gaat door totdat we ongeveer elf jaar oud zijn. Het si dus zaak om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Marketeers weten dat. Hoe vroeger je mensen voor je gewonnen hebt, hoe trouwer ze zijn en hoe moeilijker het voor ze is om hun geconditioneerde gedrag en dus automatische gedrag te veranderen. Dat komt omdat wij voor 98% op de automatische piloot functioneren, omdat we anders geen meesterschap kunnen ontwikkelen. Meesterschap ontstaat als we onbewust bekwaam zijn in de dingen die we doen.

De grootste belemmering is de Rijksoverheid.  De overheid bepaalt al eeuwen wat wij leren op school en dat is er vooral op gericht, dat wij werknemer moeten zijn en belasting betalen. Want de overheid int ook de belastingen. Dus zij heeft trouwe belastingbetalers nodig, mensen die niet te veel vragen stellen.

Echter de Overheid wordt weer gestuurd door de maatschappelijke elite. Onder de elite in deze context versta ik die mensen, of families, die strategische goederen, waar wij van afhankelijk zijn, en die we elke dag nodig hebben controleren. Denk aan water, en voedsel, maar ook energie om onze auto’s te laten rijden en onze huizen warm te stoken, of aan medicijnen om gezond te blijven. Of wat dacht je van de media. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.

Deze elite heeft geen belang bij concurrentie. Het idee van concurrentie kan echter  alleen bestaan in een universum, waar niet genoeg is voor iedereen. Ons universum echter is een uitdijend universum en een universum van overvloed. Het is dus een misvatting, dat er niet genoeg is voor iedereen. Je kunt immers zijn, doen en hebben wat je maar wilt in je leven, zolang je je droom helder formuleert en een brandend verlangen ontwikkelt om hem te bereiken. Dus denk eraan: Als je houding de juiste is, doen de feiten en meningen van anderen er niet toe.

Wist u dat academici vaak in dienst zijn van mensen, die veelal hun opleiding niet hebben afgemaakt en daarom al vroeg gedwongen werden te ondernemen, omdat ze maar beperkte denkvermogens hadden. Hun vermogen echter om in de dagelijkse praktijk de dingen te leren, die er echt toe doen was daardoor veel beter ontwikkeld.

Denk daar maar eens over na.

 1. Met name de Amerikaanse Kamers van Koophandel. In Nederland zal het echter niet veel anders zijn.

Ons Nederlandse onderwijs in 2032


Harderwijk, 22 februari 2015. Dit jaar is onze Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker een discussie gestart over ons onderwijs in 2032 waaraan iedereen deel kan nemen. Je kunt zowel online als offline meedoen aan de gedachtenvorming over hoe ons onderwijs er in 2032 uit moet komen te zien. Online via Twitter en Facebook. Dat is belangrijk, omdat onderwijs tot nu toe vooral vorm werd gegeven door onderwijzers.

Historie.
Was onderwijs aanvankelijk vooral voorbehouden aan de rijken, vanaf het einde van de Middeleeuwen zien we een ontwikkeling waarbij als je een kans wilde maken in de samenleving iets te betekenen je monnik werd of militair, want dan kreeg je een goede opleiding naast huisvesting en eten. Waarom voldoet ons onderwijs niet meer en wat zijn de belangrijkste problemen? Met onze snel veranderende samenleving, waarin de vaste baan niet meer bestaat is het onverantwoord om als ouders je kinderen nog het advies mee te geven om goede cijfers te halen op school,  met als doel dat ze later kunnen gaan studeren en een goed betaalde baan kunnen krijgen. Dat is een volstrekt achterhaald advies. De nadruk komt in toenemende mate te liggen op levenslang leren en flexibiliteit, om te kunnen overleven. Het belangrijkste probleem waarom ons schoolsysteem ons in de steek laat is, dat het de nadruk legt op het halen van hoge cijfers en scores en het onthouden van feiten, die vaak geen enkele relatie hebben met het leven van alledag. Ons onderwijs is weinig doelgericht, vandaar de steeds terugkerende onderwijshervormingen. Het enige doel lijkt te zijn alles maatschappelijk te houden zoals het is ne mensen bezig te houden. Degenen die daar voordeel bij hebben zijn degenen die onze hulpbronnen controleren. Denk je dat het toeval is dat 3% van de mensheid de controle heeft over 97% van alle hulpbronnen op deze wereld. Dat is een systeem. Het is het vervolg op de afspraak tussen de kerk en de staat waarbij zij afspraken: Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm. Wat kunnen we veranderen om ons schoolsysteem te verbeteren? (1) Om te beginnen moet de nadruk niet liggen op het halen van hoge cijfers en het onthouden van feiten. De nadruk moet komen te liggen op het zelfbeschikkingrecht van het kind, de scholier en de student. Ik gebruik deze begrippen kinderen, scholier en student door elkaar.

 1. Laat kinderen leidend zijn in hun schoolwerk, in plaats van te volgen wat leraren willen met het enkele doel abstracte kennis op te doen. Laat de leraren fungeren als studenten en de leerlingen als leraren.
 2. Organiseer alle schoolwerk in doelgerichte methoden waarin de studenten kunnen leren door dingen te doen en de klas te leiden, zodat elke student wordt betrokken in enige vorm van praktisch leren dat verband houdt met de uitdagingen van het dagelijks leven.
 3. Ideëen zijn het begin van elke menselijke prestatie. Leer scholieren en studenten hoe zij praktische ideëen kunnen herkennen, die hun kunnen helpen te bereiken wat zij willen bereiken in het leven.
 4. Leer kinderen hoe zij tijd kunnen budgetteren en gebruiken en vooral dat tijd de belangrijkste bezitting is en bovendien de goedkoopste.
 5. Leer kinderen de belangrijkste motieven waardoor mensen beïnvloed worden en laat zien hoe deze motieven te gebruiken in het vergaren van de noodzakelijke zaken in het leven en de luxe.
 6. Leer kinderen wat te eten en hoeveel te eten en wat de relatie is tussen goed en gezond  eten en gezondheid.
 7. Leer kinderen de de werkelijke aard van de emotie van sex en vooral leer ze dat je deze sexuele of creatieve energie kunt omzetten in een drijvende kracht, die tot grote prestaties leidt.
 8. Leer kinderen om doelgericht te zijn in alles in het leven, te beginnen met zich af te vragen waarom zij hier zijn op aarde.
 9. Leer kinderen het verschil tussen goed en slecht in het principe van gewoonte met als de meeste sprekende voorbeelden de dagelijkse ervaringen van ouders en kinderen.
 10. Leer kinderen hoe gewoonten vaste patronen worden door de wetmatigheid van  hypnotiserende ritmen.
 11. Leer kinderen het verschil tussen tijdelijke terugval en totale mislukking en leer ze te zoeken naar de zaden van een even zo grote, zo niet grotere mogelijkheid, die het gevolg is van elke “mislukking”. Ik spreek liever van leermoment.
 12. Leer kinderen hun eigen gedachten te uiten zonder angst en alle ideëen van anderen naar eigen believe te accepteren of te verwerpen en zichzelf het recht voor te behouden te vertrouwen op hun eigen oordeel.
 13. Leer kinderen snel te beslissen en langzaam te veranderen en alleen als zij daar een goede reden voor hebben.
 14. Leer kinderen dat de menselijke hersenen een instrument zijn waarmee men vanuit de grote voorraadschuur van de natuur de energie ontvangt die gerangschikt wordt in doelgerichte gedachten; dat de hersenen niet denken, maar dienst doen als een instrument voor de interpretatie van de stimuli die gedachten te weeg brengen.
 15. Leer kinderen de waarde van harmonie in hun eigen geest en dat die uitsluitend kan worden verkregen door zelfcontrole.
 16. Leer kinderen de ware aard van de waarde van zelfcontrole.
 17. Leer kinderen dat er een wet is van toenemende opbrengsten welke in de praktijk zou kunnen en moeten worden gebracht als een gewoonte, door steeds meer en betere diensten of goederen te leveren dan de klant verwacht.
 18. Leer kinderen de ware aard van deze “gulden regel” en dat alles dat zij voor een ander doen, zij uiteindelijk ook ten voordele van zichzelf doen.
 19. Leer kinderen geen oordelen te hebben tenzij deze gebaseerd zijn op feiten, of overtuigingen welke redelijkerwijs geaccepteerd kunen worden als feiten.
 20. Leer kinderen dat sigaretten, sterke drank en verdovende middelen en een overdaad aan sex hun wilskracht vernietigt en leidt tot de gewoonte om geen beslissingen te nemen en zaken steeds uit te stellen.
 21. Leer kinderen dat het gevaarlijk is om zaken te geloven alleen gebaseerd op het feit, dat hun ouders, geestelijke leiders of leraren het gezegd hebben.
 22. Leer kinderen de feiten onder ogen te zien, ongeacht of zij plezierig zijn of niet, zonder zich er van af te schermen of excuses te verzinnen.
 23. Leer het belang van de wet van compensatie en laat hen zien hoe die wet werkt in het dagelijks leven.
 24. Leer kinderen dat een ultiem doel te hebben in het leven, ondersteund door doelgerichte plannen om dat doel te bereiken en voortdurend en vasthoudend het meeste effectieve te doen dat je als mens kunt doen voor je zelf en anderen.
 25. Leer kinderen dat de ruimte die zij innemen in de wereld wordt afgemeten aan de kwaliteit en hoeveelheid van de bijdrage die zij zijn aan de wereld.
 26. Leer kinderen dat er geen enkele uitdaging is in het leven waar geen oplossing voor is te vinden en dat de oplossing vaak te vinden is in de omstandigheden waardoor de uitdaging veroorzaakt wordt.
 27. Leer kinderen dat hun enige beperking is datgene dat zij zichzelf opleggen of die zij anderen toestaan aan hun geest op te leggen.
 28. Leer kinderen dat zij alles kunnen bereiken waarvan zij zich een beeld kunnen vormen in hun geest.
 29. Leer kinderen dat elke school en elk tekstboek elementaire implementaties zijn, die behulpzaam kunnen zijn in het ontwikkelen van hun geest, doch dat de enige school van werkelijke waarde die is van het leven zelf, waarin men het privilege heeft te leren door ervaring op te doen.
 30. Leer kinderen om trouw te zijn aan zichzelf onder alle omstandigheden en omdat zij het niet iedereen naar de zin kunnen maken, het vooral zichzelf naar de zin te maken.

Om het gevaar te vermijden dat door het trainen van kinderen in de nieuwe leermethoden zij het contact met hun ouders verliezen, zul je ouders meer bij het onderwijs moeten betrekken, zowel wat de inrichting als de uitvoering betreft.

Bronvermeldingen/voetnoten: (1). Met dank aan Napoleon Hill en zijn bijdrage aan het succes van de mensheid in zijn boek:”Outwitting The Devil“, met name de pagina’s 174 t/m 178. Napoleon Hill accepteerde in de 20er jaren van de vorige eeuw een opdracht van Andrew Carnegie om de 200 rijkste Amerikanen te bestuderen om er achter te komen wat de grote gemene deler was van hun succes. Dit boek is daarvan een van de resultaten.

© februari 2015, mr. A.R. Oosthout Deze column werd geschreven door mr. Robert Oosthout. Robert is advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.robertoosthout.nl, of op: www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel: 0341-424739 of 06-26902545.

Financiële rust is: …..

Boeken 003

Reserveren.
Harderwijk, 18 november 2014. In zijn boek Conspiracy Of The Rich, The Eight New Rules Of Money beschrijft Robert T. Kiyosaki wat hij noemt acht nieuwe wetten van het geld. Een ervan luidt:”Plan voor slechte tijden en gij zult altijd goede tijden kennen“. Wat hij bedoelt is dat je rekening moet houden met het feit, dat je in je leven wel eens tegen tegenvallers aan kunt lopen en dat je dus altijd moet reserveren. Reserveren voor een nieuwe auto, reserveren voor pensioen, reserveren voor een huis, reserveren voor de opleiding van je kinderen, reserveren voor slechte tijden en ga zo maar door. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Als je kijkt hoe we dat nu doen, dan is dat in schrille tegenstelling met elkaar, met als gevolg dat veel mensen in de financiële moeilijkheden komen en zelfs failliet gaan. Dat is niet nodig en dan moet je wel verantwoordelijkheid nemen voor je leven en je financiën. Hoe doe jij dat?

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

Harderwijk, 4 september 2014. Ik heb besloten een dagelijkse blog te schrijven over het onderwerp:”Financiële rust is: ……..”.

Vandaag mijn eerste tekst.

Financiële rust is: ……………………………..
cropped-351SF-598x352.jpg
Het besluit nemen financieel vrij te zijn.
Harderwijk, 4 september 2014. In 2004 nam ik het besluit om financieel vrij te zijn. Die beslissing ontstond, doordat ik als advocaat tot twee keer toe in de loop der jaren werd geconfronteerd met beslissingen van de Minister van Justitie, in beide gevallen Ernst Hirsch Ballin om te bezuinigen op de vergoedingen die advocaten krijgen voor het werk dat zij doen voor mensen, die niet zelf een advocaat kunnen betalen en die dus aangewezen zijn op gefinancierde rechtsbijstand. Niet het besluit om te bezuinigen als zodanig trof me onaangenaam, doch de wijze waarop het werd gecommuniceerd en de korte tijd die zat tussen de bekendmaking van het voornemen en de feitelijke uitvoering van het plan. Door ervaring wijzer geworden, besloot ik dat de overheid een onbetrouwbare handelspartner is en dat ik daar niet van afhankelijk wilde zijn. Ik nam als het ware verantwoordelijk voor mijn eigen leven en mijn persoonlijke financiën en besloot als grondhouding er van uit te gaan, dat ik zelf verantwoordelijk ben, of die overheid er nu wel is of niet. Laten we wel wezen, uiteindelijk zijn we zelf de overheid en we hoeven niet onze verantwoordelijkheid voor ons levensgeluk uit handen te geven aan anderen en zeker niet nadat de Staatsecretaris van Financiën Joop Wijn in 2004 duidelijk maakte met de afschaffing van de VUT en het prepensioen, dat wij Nederlanders gewoon weer voor ons zelf moeten zorgen. Met de terugtredende overheid wordt die oproep alleen maar van meer betekenis. Ik nodig je dan ook uit om te kijken hoe jij je leven vorm wilt geven en een ding, wees dankbaar elke dag voor wie je bent, wat je doet en wat je hebt en onthoud: Geniet elke dag!

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Nine things rich people do differently every day

29-Sommelier-Deck-5-Aft1-382x352

Harderwijk, 23 juli 2014. Libby Kane wrote a blog on the above mentioned issue.

She writes about;

1. Rich people always keep their goals in sight on a daily basis.

2. They know what needs to be done today.

3. They don’t watch TV.

4. They read but not for fun.

5. They listen to audio’s.

If you want to read more, go to: http://www.entrepreneur.com/article/235228

Waarom ben ik ooit advocaat geworden?

huisadvocaat 001
Harderwijk, 27 juni 2014. Ik zit te lezen in het boek Teach To Be Rich van Robert T. Kiyosaki. Op pagina 145 is hij met zijn zgn. Rich Dad in gesprek. De man zegt tegen Robert en zijn zoon, Robert´s vriend:

Als je je geen controle hebt over je persoonlijke financiën verlies je de controle over je leven“.

Plotseling realiseer ik me, dat het feit dat ik mensen wil helpen controle te hebben over hun leven precies de reden is geweest waarom ik 28 jaar geleden advocaat geworden ben. Dat betekent dat zij controle moeten hebben over hun persoonlijke financiën, omdat als je daar geen controle over hebt je de controle over je leven verliest. Het gevolg kan zijn een echtscheiding, of een faillissement, het uiteen vallen van ondernemingen of samenwerkingsverbanden, met als gevolg ontbindingen en liquidaties, of een gevangenisstraf, omdat je als gevolg van dit alles met een dronken kop iemand hebt dood gereden. Het kan ten koste gaan van je gezondheid met als gevolg hoge doktersrekeningen. Het kan ten koste gaan van je werk waardoor je je baan verliest en in een arbeidsconflict belandt, of je je klanten verliest. Kortom een veelheid aan problemen, die je niet op je bord wilt hebben.

Tegenwoordig werk ik veel met ondernemers. Die zijn elke dag met hun financiën bezig als het goed is en maken elke week, of elke maand  hun cijfers op. Dat is de theorie. De praktijk is dat als je aan ondernemers in het MKB vraagt hoeveel er met een liquiditeitsbegroting annex cash flow statement werken de meesten je glazig aankijken. En dan vinden we het gek dat de meeste ondernemingen, die we met elkaar starten 80% in de eerste vijf jaar weer verdwenen is en uiteindelijk zelfs 95% volgens cijfers van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Ik dacht dat moet toch anders kunnen en leer ondernemers in hun vrije tijd om te gaan met hun persoonlijke financiën. Dat gaat spelenderwijs. Samen met Udo Zwart ontwikkelde ik een training die heet:“Toegang Tot Financiële Vrijheid“.   Als literatuur gebruiken we:

1. Rich Dad Poor Dad van Robert T.Kiyosaki,. In het Nederlands heet dit boek: Rijke Pa Arme Pa.
2. Secrets Of The Millionaire Mind door T. Harv Eker. Nederlandse titel is Het Miljonairsbrein Ontrafeld.
3. Your Money Or Your Life door Joe Dominguez en Vicky Robin.

Daarnaast gebruiken we als mindsettraining het door Robert T. Kiyosaki ontwikkelde en gepatenteerde spel Cash Flow Game.

Ik sta ervoor dat mensen controle hebben over hun leven en over hun financiën. daarom ben ik tegenwoordig meer dan advocaat en train ik anderen met name ondernemers om controle te krijgen en te houden over hun leven.

(c) 2014 mr. A.Robert Oosthout.

 

Help Ralien Bekkers naar Yale University

Harderwijk, 26 juni 2014. Gisteren hoorde ik op radio 1 Ralien Bekkers. Ik was zeer geïnspireerd door haar. Ralien Bekkers is een jonge Nederlandse vrouw en zij is de Nederlandse jeugdvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Laat je inspireren door wat zij te zeggen heeft in het bovenstaande You Tube filmpje. Zij heeft een groot hart voor mensen. Zij denkt groot en gelooft in de mogelijkheden van mensen  en ze neemt concrete actie.

Ralien wil dat wij ook in de toekomst in een wereld leven waar gelijke kansen zijn voor iedereen. Zij wil daartoe haar studies voorzetten aan Yale University in Connecticut, USA.

Tegen de mensen die zeggen waarom moet ze persé aan een dure buitenlandse universiteit studeren zou ik het volgende willen zeggen. De Nederlandse universiteiten hebben een uitstekend niveau en de reden waarom studeren aan een van ‘s werelds topuniversiteiten zoveel kost heeft te maken met het feit, dat je daardoor een internationaal netwerk opbouwt, waardoor je de projecten die je later in je leven wilt realiseren veel sneller kunt realiseren. Denk je eens in een telefoontje naar de President van de Verenigde Staten of de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties en dingen zijn geregeld, omdat die tot je persoonlijke vriendenkring behoren.

Naast het curriculum is er geen betere investering dan dat, ook voor Nederland.

Ik steun Ralien Bekkers in haar droom om aan Yale te studeren en vraag u het zelfde te doen. Wilt u concreet bijdragen aan het realiseren van die droom ga dan naar www.raliennaaryale.nl

Eerst het waarom en dan pas vertrouwen.


Harderwijk, 13 mei 2014. Onlangs hield ik mijn tien minuten presentatie bij BNI Edison Lelystad en ik had goed naar Joost Buitenweg geluisterd en had een groot aantal foto’s gebruikt om mijn punten duidelijk te maken en ik heb uitgebreid over mijn passies gesproken en toch kon ik er niet de vinger op leggen.

Vorige week vroeg iemand mij om na te denken over de vraag waarom  ik elke dag mijn bed uitkom, of wel waarom doe ik wat ik doe? Om anderen te helpen naar beste vermogen door inzet van mijn talenten waar zij het meeste impact maken.  Mijn talenten zijn juridisch, financieel en politiek. Ik werk als advocaat en mediator  meestal voor ondernemers in het midden – en kleinbedrijf. Ik heb als accountmanager bij een handelsbank gewerkt waardoor ik commercieel gevoel en gevoel voor cijfers heb ontwikkeld en tot slot als politicus en bestuurder, ik was de afgelopen vier jaar gemeenteraadslid voor de VVD in mijn woonplaats Harderwijk en ben daardoor in staat (geweest) voorwaardenscheppend bezig te zijn voor anderen. Ik zou dat de komende periode als bedrijfseigenaar en investeerder willen doen.

Door het bovenstaande filmpje van Simon Sinek werd ik me de ontbrekende schakel gewaar. Het gaat erom, dat mensen pas zaken met je doen als ze jou als een van hen ervaren. Of anders gezegd als we de zelfde waarden en normen delen, bijvoorbeeld als Harderwijkers, of als Nederlanders, of als ondernemers en ga zo maar door.